tel.602-445-027Facebook Google

Opinia od Jednostka Wojskowa 219 Dęblin

ref03

Kierownik klubu Garnizonowego JW. 4219 Dęblin mgr Janusz MATRAS

Przeprowadzki Wea Lublin ul. Bernardyńska 11 20-109 Lublin

REFERENCJE

Pracownicy Klubu Garnizonowego pragną podziękować firmie Przeprowadzki Wea Lublin za sprawnie i doskonale wykonaną usługę przeprowadzki Biblioteki Garnizonowej do nowego miejsca dyslokacji. Regały, książki oraz sprzęt biurowy dotarł na wskazane miejsce cało i w wyznaczonym terminie. Pozytywnym akcentem okazało się, że przeprowadzka 40 tys. woluminów została wykonana w ciągu dwóch dni. Pracownicy firmy Przeprowadzki Wea Lublin wykazali się elastycznością i starannością. Życzliwość i zaangażowanie firmy sprawiło, że w imieniu Klubu Garnizonowego oraz moim własnym mogę polecić firmę Przeprowadzki Wea Lublin każdemu, komu zależy na profesjonalnej i sprawnej wykonanej usłudze.

/pieczęć i podpis kierownika/

<< Poprzedni list :: Powrót na stronę referencji :: Następny list >>