tel.602-445-027Facebook Google

Opinia od Sądu Rejonowego w Rykach

ref07

Prezes Sądu Rejonowego w Rykach Dnia 2 września 2009

LIST REFERENCYJNY

Sąd Rejonowy w Rykach, ul. Kościuszki 15. 08- 500 Ryki zaświadcza, że w dniu 31 sierpnia 2009 roku zleca) usługę firmie WEA Przeprowadzki ul- Bernardyńska 11, Lublin. Firma Wea Przeprowadzki swoja, usługę wykonała z należytą starannością. Sprawnie, szybko i w sposób profesjonalny wykonała usługę przeprowadzki naszego biura w Rykach z ulicy Kościuszki w 15 na ulicę Kościuszki 21. Meble i sprzęt biurowy dotarł na wskazane miejsce bezpiecznie i w wyznaczonym terminie. Pracownicy firmy Przeprowadzki Wea Lublin wykazali się starannością. Na podstawie wykonanej usługi stwierdzam, że ww. firma jest godnym polecenia Wykonawcą.

/pieczęć i podpis/

<< Poprzedni list :: Powrót na stronę referencji :: Następny list >>